Klapdeurconstructie niet zonder risico’s

Een werkgever kan een werknemer drie maal een contract voor bepaalde tijd aanbieden tot in totaal maximaal 24 maanden en de werknemer vervolgens doorsturen naar het uitzendbureau omdat hij de werknemer geen contract voor onbepaalde tijd wil geven.

Gaat de werknemer  via het uitzendbureau weer hetzelfde werk doen bij de werkgever en het uitzendbureau valt onder de ABU-cao dan moeten de voorgaande contracten worden ingepast in het fasensysteem zoals het uitzendbureau dit hanteert. Het uitzendbureau is dan immers opvolgend werkgever . De werknemer is verplicht de uitzendorganisatie over zijn eerdere arbeidsverleden te informeren. Stel dat de werknemer 24 maanden bij de werkgever heeft gewerkt. Bij toepassing van de ABU-cao is fase A (78 weken, 1,5 jaar) voorbij. Ook fase B is al voor een half jaar voorbij. De werknemer heeft echter vanaf 1 juli 2015 nog 3,5 jaar te gaan voordat fase B is doorlopen. Al met al kan de werknemer dus 5,5 jaar namelijk twee jaar op basis van tijdelijke contracten en vervolgens nog 3,5 jaar op uitzendbasis werkzaam zijn voordat het uitzendbureau verplicht is hem een contract voor onbepaalde tijd (fase C) aan te bieden.

Toch is deze constructie niet zonder risico zo bleek onlangs uit een procedure waarbij het ging om een taxichauffeur die aansluitend aan het dienstverband bij het taxibedrijf nog een half jaar via het uitzendbureau bij het taxibedrijf ingeleend werd. De kantonrechter oordeelde dat het uitzendbureau in deze situatie geen enkele allocatieve functie heeft vervuld of van plan was te vervullen. Hierdoor is geen geldige uitzendovereenkomst tot stand is gekomen en was de werknemer in deinst bij het taxibedrijf.

Vindplaats: Vzr. Assen 30 april 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:2205

Nieuwsbrief?

Volg ons