Meerlingenverlof per 1 april 2016

Per 1 april aanstaande zal er voor werkneemsters die in verwachting zijn van een meerling, naast de huidige verlofvormen (zwangerschaps- en bevallingsverlof), het meerlingenverlof worden ingevoerd.

Het meerlingenverlof is een verlenging van het zwangerschapsverlof met vier weken voor werkneemsters die een meerling verwachten. Het ‘normale’ zwangerschapsverlof vangt aan 6-4 weken voor de vermoedelijke datum aan, het meerlingenverlof dus 10-8 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling.
Het bevallingsverlof blijft 10 weken waardoor de totale periode voor en na de bevalling voor de werkneemster uitkomt op maximaal 20 weken. Doordat het meerlingenverlof per 1 april 2016 ingaat hebben alleen de werkneemster die op of na 26 mei 2016 uitgerekend zijn recht op het meerlingenverlof, dit is gerekend  8 weken (minimaal) voor 26 mei.
Als de vermoedelijke datum van bevalling voor 26 mei 2016 ligt is de oude regeling van kracht (totaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof).

Zelfstandige en gelijkgestelde vrouwen, die een meerling verwachten, worden met de Verzamelwet SZW 2016 onder de uitbreiding van het zwangerschapsverlof gebracht. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de inkomsten van het voorgaande jaar, maar zal niet hoger zijn dan het bruto wettelijk minimum loon. Mocht u méér dan 1.225 uur per jaar gewerkt hebben dan maakt u aanspraak op de maximale zwangerschapsuitkering.

Nieuwsbrief?

Volg ons