Minimumloon 1 juli 2013

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2013.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2013:

•    € 1.477,80 per maand;

•    € 341,05  per week;

•    € 68,21 per dag.

Staatscourant 11355, van 1 mei 2013

Zie ook voor meer details "minimumloon 1 juli 2013" op subpagina "links" onder "over ons" op de website van Salarisjobs.