Nieuwe regeling loon van zieke 56 plussers

De bevolking wordt steeds ouder en de groep van werkenden van boven de 56 wordt ook steeds groter. Wanneer deze mensen hun baan verliezen en in de WW komen, is het voor deze groep lastig om weer aan een baan te komen.
Veel werknemers zijn bang dat ze een grotere kans hebben om ziek te worden dan andere leeftijdsgroepen.
Hoe kunnen deze mensen makkelijker aan een baan worden geholpen?

Als het aan minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ligt, wordt de no-riskpolis voor deze groep opnieuw ingesteld. Door deze no-riskpolis hoeven werkgevers niet het loon door te betalen wanneer een werknemer ziek wordt. Tevens telt deze groep werknemers niet mee wanneer de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas wordt vastgesteld.

Een werknemer die vanaf zijn/haar 56e verjaardag een jaar of langer een uitkering heeft gehad op basis van de Werkloosheidswet valt straks onder de no-riskpolis. De Ziektewet kent al een dergelijke polis, maar hierbij wordt de doelgroep steeds kleiner. Hier vallen alleen werknemers in die voor 1 juli 1954 zijn geboren.
Deze nieuwe regeling moet er voor zorgen dat werkzoekenden van 56 jaar en ouder weer makkelijker aan een baan komen.

Nieuwsbrief?

Volg ons