Opname Levenslooptegoed

In 2015 geldt weer de 80%-regeling voor opname van het overgebleven levenslooptegoed.Deze 80%-regeling gold ook in 2013. De werkgever mag in 2015 opnieuw 20% van het opgenomen levenslooptegoed onbelast uitbetalen als de werknemer zijn volledige tegoed in één keer opneemt. De 80%-regeling geldt in 2015 ten hoogste voor het tegoed inclusief rente dat op 31 december 2013 in de levensloopspaarpot zat. Voor deze datum is gekozen om te voorkomen dat werknemers nog snel wat levenslooptegoed opbouwen en het vervolgens deels onbelast laten uitbetalen.

Daarnaast krijgt u oor ieder jaar dat u tot en met 31 december 2011 hebt gespaard in de levensloopregeling, korting op uw belasting. Dit is de levensloopverlofkorting. Indien u in (één van) de voorgaande jaren ook levensloopverlofkorting heeft gehad dan moet de maximale korting van dit jaar verminderd worden met de levensloopverlofkorting die u eerder kreeg.

Doorsparen kan ook, tot uiterlijk 31 december 2021. Indien het levenslooptegoed dan nog niet besteed, dan valt het tegoed vrij en wordt belast in box 1. Tot dat moment mag het levenslooptegoed ook gedeeltelijk worden opnemen zonder beperkingen. De opnames zijn dan ook belast in box 1. Zo kunt u het levenslooptegoed ook inzetten als aanvulling op uw inkomen bij een tijdelijke inkomensterugval, bijvoorbeeld door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.