Ouderschapsverlof, hoe werkt dat ook alweer?

Ouderschapsverlof is een recht voor iedere werkende Nederlander met kinderen
Over het algemeen is ouderschapsverlof onbetaald, maar soms betalen werkgevers het salaris wel (gedeeltelijk) door.
Waar heb je als werknemer nou precies recht op? Wat zijn je plichten? We hebben ze even kort op een rijtje gezet.

Rechten werknemer:

- Voor kinderen tot 8 jaar hebben zowel de vader als de moeder recht op 26 keer het aantal werkuren per week (per kind).
- Bij een werkweek van 40 uur is dat dus: 1040 uur; 130 dagen.
- De werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren (de enige uitzondering is wegens zwaarwegend bedrijfsbelang).
- De werknemer mag zelf bepalen hoe en wanneer het verlof wordt opgenomen. Maar moet wel van te voren aangeven voor hoeveel uren per week en wat voor spreiding deze uren over de week moeten hebben.Het kan zijn dat de pensioenopbouw doorloopt gedurende deze periode (afhankelijk van de pensioenregeling).
- Bij de toetsloonberekening voor de 30% regeling mag het stukje ouderschapsverlof als enige uitzondering wel tot het loon gerekend worden.
- Ouderschapsverlof kan ook opgenomen worden bij een adoptiekind, pleegkind of stiefkind.

Plichten werknemer:

- Ouderschapsverlof moet minstens twee maanden van te voren aangevraagd worden (een werknemer hoeft hiervoor niet meer een bepaalde periode in dienst te zijn, zoals dat voor 2015 gold). Dit moet schriftelijk.
- Als de werknemer het ouderschapsverlof niet verder voort wilt zetten, dan vervalt het recht op het resterende deel van het aangevraagde ouderschapsverlof (zwangerschapsverlof is hier een uitzondering op).
- Indien de werknemer na het ouderschapsverlof de werkuren voor vast wilt wijzigen, dan dient dit 3 maanden voor einde ouderschapsverlof aangevraagd de worden.

Weetje: Wist je dat in Zweden ouders recht hebben op 480 dagen betaald ouderschapsverlof? 90 dagen daarvan zijn gereserveerd voor de vader.


Nieuwsbrief?

Volg ons