Pensioen

Pensioenopbouw verlaagd, kan grote gevolgen hebbenDe maximale pensioenopbouw is in 2015 verlaagd Het maximale opbouwpercentage is van 2,15 naar 1,875 procent gegaan. Opgebouwde pensioenaanspraken blijven intact, maar werknemers bouwen hierdoor in de toekomst minder pensioen op.

Tevens is met ingang van 2015 de maximale pensioenopbouw wettelijk verder versoberd. Het is niet meer mogelijk pensioen op te bouwen boven een salaris van   € 100.000,-. Dit is het zogeheten maximum pensioengevend salaris. Deze versobering kan grote gevolgen hebben en niet alleen voor het ouderdomspensioen, maar ook voor het nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen).

Ook met betrekking tot het ouderdomspensioen is vastgesteld dat alles wat is opgebouwd tot 1 januari 2015 onaangetast blijft.

Overigens voelen niet alleen werknemers met een salaris boven € 100.000,- de terugval in nabestaandenpensioen. Ook “jonge” werknemers kunnen te maken krijgen met een terugval in nabestaandenpensioen. Immers “jonge” werknemers hebben nog een lange pensioenopbouw voor de boeg. Het nabestaandenpensioen is afhankelijk van het aantal te maken dienstjaren, de pensioengrondslag en het (opbouw)percentage.

Doordat het (opbouw)percentage voor het nabestaandenpensioen is verlaagd, wordt er een lager nabestaandenpensioen verzekerd. De verlaging wordt in sommige gevallen verzacht doordat er met twee extra dienstjaren rekening wordt gehouden (ivm verschuiving van de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar).

Mogelijke oplossingen voor een tekort is te ondervangen door een netto pensioen of een netto lijfrente. Maar er zijn ook andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld een lijfrente of overlijdensrisicoverzekering. Controleer de gemaakt pensioenafspraken goed!