Pensioenregeling dient voor 2015 aangepast te worden

De fiscale maximale pensioenopbouw was al in 2014 beperkt 

in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd, per 1 januari 2015 komt daar een aantal maatregelen bij! 

Het jaarlijkse opbouwpercentage gaat voor middelloonregelingen omlaag van 2,15 procent (2014) naar 1,875 procent (2015) en voor eindloonregelingen van 1,9 procent (2014) naar 1,657 procent (2015). De opbouwpercentages voor partner- en wezenpensioen worden evenredig verlaagd.

Beperking pensioengevend loon
Daarnaast wordt de maximale hoogte van het pensioengevend loon beperkt. Het pensioengevend loon wordt vanaf 1 januari 2015 begrensd op maximaal 100.000 euro. Werknemers met een hoger loon dan 100.000 euro kunnen over dat hogere loon alleen een zogenoemd netto pensioen of netto lijfrente opbouwen. Omdat de premies uit het netto-inkomen worden betaald, zijn de bijbehorende uitkeringen vrijgesteld van inkomstenbelasting. Ook hoort de waarde van de netto lijfrente of het netto pensioen niet tot het belaste vermogen in box 3.

De grens van 100.000 euro geldt niet voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

Aanpassen pensioenregeling
Deze wijzigingen betekenen dat u vóór 1 januari 2015 de pensioenregeling van werknemers moet hebben aangepast. Voor 1 januari 2015 hebt u de mogelijkheid om een aangepaste pensioenregeling aan de Belastingdienst voor te leggen. Als u dat doet, kunt u deze regeling in overleg met de fiscus in de loop van 2015 nog aanpassen. Deze aanpassing moet dan wel zo snel mogelijk gebeuren en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.