Risico´s bij inlenen van personeel of uitbesteden van werk

Bent  u bewust van de risico’s van inlenen van personeel of het uitbesteden van werk?
Als u personeel inleent of werk uitbesteedt, kunt u al sinds jaar en dag geconfronteerd worden met aansprakelijkstellingen als de uitlener of degene die werk voor u uitvoert zijn verplichtingen jegens de Belastingdienst niet nakomt. Deze kan u dan aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde loonbelasting, omzetbelasting en premies.
Maar sinds 1 juli 2015 zijn de risico’s alleen maar groter geworden. Als er iemand in een keten bij inleen of het uitbesteden van werk zijn werknemers niet voldoende loon betaalt, kunnen de opdrachtgevers in de keten ook nog eens aansprakelijk gesteld worden voor het niet-betaalde loon. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het schoonmaakbedrijf dat uw kantoor schoonmaakt, maar ook bij het schildersbedrijf dat uw pand opknapt. 

Nieuwsbrief?

Volg ons