Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017

Een DGA (directeur Grootaandeelhouder) kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds of verzekeraar.
Een DGA kan dat echter ook in eigen beheer (bij zijn eigen bv). Als de Eerste Kamer straks instemt met de plannen, is het vanaf 2017 echter niet meer mogelijk om als DGS fiscaal vriendelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bouwt u nu nog pensioen in eigen beheer op, zorg dan dat u in 2017 niet voor een onaangename fiscale verrassing komt te staan en onderneem vóór 1 april 2017 de volgende acties:

Premievrij maken van het pensioen in eigen beheer
Laat de ava (algemene vergadering van aandeelhouders) dit besluit nemen en legt dit tijdig in notulen vast
Leg in de pensioenbrief waarin de pensioenafspraken met uw bv zijn vastgelegd,het stopzetten van de opbouw van het eigenbeheerpensioen vast
Pas, in geval van een extern verzekerd nabestaandenpensioen, de pensioenbrief aan
Vastgelegd  moet worden dat de aanspraak op het nabestaandenpensioen ongewijzigd doorloopt bij de externe verzekeraar
Pas ook een eventuele risicodekking ter afdekking van het overlijdensrisico aan

Deze acties zijn noodzakelijk om te voorkomen dat uw pensioenaanspraak niet meer wordt gezien als pensioen. In dat geval wacht u namelijk een forse afrekening. U bent dan loonheffing verschuldigd van maximaal 52% over de commerciële waarde van het opgebouwde pensioen – die is aanzienlijk hoger dan de waarde van de pensioenaanspraak op de fiscale balans van de bv – en u betaalt 20% revisierente. Onderneem de acties daarom voor 1 april 2017.


Nieuwsbrief?

Volg ons