Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid ook nog recht op transitievergoedingVanaf 1 juli dit jaar hebben werknemers die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt raken recht op een transitievergoeding. Deze komt nog bovenop de sociale uitkering die de werknemers al ontvangen. De wet pakt – opnieuw – veel duurder uit voor werkgevers dan gedacht. De huidige werkgeversplicht om twee jaar lang loon door te betalen bij ziekte gold al als extreem binnen Europa en daar komt straks nog een extra last bovenop. Een last die in één keer moet worden afgerekend bij ontslag. Ook heerst het gevaar dat de transitievergoeding niet gebruikt wordt waarvoor die bedoeld is: de begeleiding van arbeidsongeschikten naar een nieuwe baan. Dit omdat veel langdurig zieke werknemers volledig worden afgekeurd en in de praktijk niet meer re-integreren.

Het is wettelijk verboden om bij ontslag onderscheid te maken tussen zieken en niet-zieken. Zo verdedigt Sociale Zaken de nieuwe regeling. 'Daarom hebben werknemers die wegens ziekte worden ontslagen recht op een transitievergoeding', Naast werk-naar-werk-begeleiding is de transitievergoeding ook een 'compensatie voor ontslag.'