UWV ontslagroute na 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 kan de werkgever alleen nog bij het UWV terecht bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen,
zoals slechte financiële situatie, werkvermindering, bedrijfssluiting of een ingrijpende reorganisatie met personele gevolgen. 

Het afspiegelingsbeginsel moet daarbij worden toegepast. Dit betekent dat werknemers met dezelfde uitwisselbare functies
onderverdeeld moeten worden in verschillende leeftijdschorten. Binnen elke leeftijdsgroep moet de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen worden. Er kan worden afgeweken van toepassing van het afspiegelingsbeginsel door bijvoorbeeld de selectie op basis van kwaliteit te hanteren mits dit in een CAO is vastgelegd.

Bij langdurige ziekte (langer dan twee jaar) moet aannemelijk zijn dat binnen een periode van 26 weken geen herstel zal optreden
en binnen die periode het werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht.

Het UWV zal in de toekomst de ontslagaanvragen binnen een periode van vier weken afhandelen. Als het UWV de toestemming voor opzegging verleend, dan is deze toestemming nog maar vier weken geldig in plaats van de huidige acht weken. Dit betekent dat de
werkgever binnen deze termijn gebruik moet maken van de toestemming en de werknemer expliciet schriftelijk moet opzeggen onder vermelding van de reden van opzegging. De werkgever moet bij het opzeggen de van toepassing zijnde wettelijke dan wel afwijkende contractuele of cao-opzegtermijn in acht nemen.