Uitstel flex wet

Wet Werk en Zekerheid welke per per 1 juli 2014 inwerking zou treden wordt uitgesteld tot 1 januari 2015!
Het betreft o.a. de volgende maatregelen:

Een proeftijd kan pas rechtsgeldig worden overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst van > 6 maanden;

Werkgever moet bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd langer dan zes maanden een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten moet de werkgever ook de voorwaarden waaronder aan de werknemer kenbaar maken. Bij het niet nakomen van deze verplichting moet de werkgever een boete van een bruto maandsalaris betalen en bij het niet tijdig nakomen moet de werkgever een boete ter hoogte van het bruto maandsalaris naar rato betalen;

In beginsel geen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijke motivering in arbeidsovereenkomst dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege bedrijfs- of dienstbelangen.