Vakantiegeld: wat zijn de wettelijke regels?

De wettelijke regels hieromtrent zijn geregeld in de ‘Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag’ (WMM).

Hoeveel


Het vakantiegeld moet minimaal 8% van het loon bedragen, waarbij kan worden afgesproken dat er een maximum is van 8% over drie keer het minimumloon.

Over toeslagen die verbonden zijn aan de dienstbetrekking (zoals provisie of onregelmatigheidstoeslag) is ook 8% vakantiegeld verschuldigd.

Over bijzondere beloningen (zoals bijvoorbeeld eindejaarsuitkeringen, onkostenvergoedingen of jubileumuitkeringen) is geen vakantiegeld verschuldigd.


Wanneer


Het vakantiegeld moet eens per 12 maanden worden uitbetaald en uiterlijk in de maand juni. Treedt de werknemer uit dienst, dan moet het opgebouwde vakantiegeld meteen uitbetaald worden.


Belasting

Vakantiegeld is loon en hierover wordt dan ook loonheffing betaald. Het wordt echter zwaarder belast dan het normale loon. Werknemers moeten rekening houden met de volgende belastingschijven in 2017:

Inkomen t/m 19.982: 36,55%
Inkomen van 19.983 t/m 33.791: 40,80%
Inkomen van 33.792 t/m 67.072: 40,80%
Inkomen boven 67.072: 52%


Mocht je meer informatie hierover willen hebben, bel Salarisjobs (010-2175630)
www.salarisjobs.nlNieuwsbrief?

Volg ons