Vertrouwenspersoon goed werkgeverschap!


Hebt u al vertrouwenspersonen aangewezen binnen uw organisatie?

U bent verplicht een beleid te voeren gericht op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Denk hierbij aan zaken als het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer zoals seksuele intimidatie, pesten op het werk enz.

Ook dient u een klachtenreglement te hebben waarin u regelt waar de werknemer naar toe moet als hij een klacht heeft. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een van de grootste arbeidsrisíco’s is. De preventie van PSA levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Minister Asscher (SZW) heeft daarom dit thema actief opgepakt door een aanpak PSA te ontwerpen met een drieledig doel. Allereerst moet het taboe dat op uitval door PSA rust worden doorbroken. Ten tweede wil hij werkgevers en werknemers (met name via HRM en medezeggenschap) faciliteren en stimuleren ziekte en uitval door PSA te voorkomen. Tot slot zal de Inspectie SZW toezicht houden en actief handhaven waar dat nodig is. De uitvoering van de aanpak PSA, dat deel uitmaakt van het programma duurzame inzetbaarheid, is in april 2014 begonnen en duurt vier jaar. Best practices worden kenbaar gemaakt op de volgende website: www.duurzameinzetbaarheid.nl

Op 1 juni 2015 is minister Asscher ook een campagne gestart om pesten op het werk de kop in te drukken. Meer over de campagne is te vinden op www.herkenpesten.nl  Pesten op werk heeft een grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Het kost dus simpelweg ook veel geld. De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. De LVV heeft ook een rol bij de aanpak van PSA zoals hierboven omschreven, gekregen. Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen kunnen door middel van het volgen van een opleiding aan een erkend opleidingsinstituut gecertificeerd worden als vertrouwenspersoon. U kunt gebruik maken van eigen interne vertrouwenspersonen als ook van externe vertrouwenspersonen. Zowel interne als externe vertrouwenspersonen kunnen lid worden van de LVV. Zie voor meer informatie: www.lvvv.nl