150 kilometergrens niet van toepassing bij 30% regeling

De 150 kilometergrens geldt niet meer voor werknemers die de 30%-regeling hebben, vervolgens een korte periode in het buitenland verblijven en daarna weer terugkeren naar Nederland. Bij terugkeer naar Nederland zouden deze werknemers namelijk niet altijd meer in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Deze omissie is rechtgezet, erbij opmerkend dat de eerdere tewerkstelling in Nederland niet eerder dan 8 jaar voor de nieuwe tewerkstelling in Nederland is begonnen.

Nieuwsbrief?

Volg ons