30% regeling

Organisaties die buitenlandse werknemers in dienst hebben mogen, onder bepaalde voorwaarden voor deze werknemers, een onbelaste uitkering verstrekken voor de extraterritoriale kosten, de zogenaamde 30%-regeling. Om deze vergoedingsregeling toe te mogen passen dienen deze werknemers te beschikken over specifieke kennis en vaardigheden die schaars zijn op de Nederlands arbeidsmarkt. Op jaarbasis moet een ingekomen werknemer minimaal € 36.889 (norm 2016) verdienen. Voor werknemers, met een masterdiploma,  die jonger zijn dan 30 jaar is de norm € 28.041. Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen.

Let op: Voor de salarisnorm is het van belang dat het loon op jaarbasis daaraan voldoet. Een ‘deeltijdjaar’ moet worden herrekend naar een heel jaar. Dit is van belang als een ingekomen werknemer bijvoorbeeld in augustus begint met werken in Nederland. Bij ingekomen werknemers die parttime werken wordt echter niet herrekend naar een jaarloon.

Voor meer informatie rondom verlonen impats - en expats, neem contact op met www.immensum.nl, telefoonnummer: 020-7230521. Of stuur de vraag naar contact@immensum.nl 

Nieuwsbrief?

Volg ons