Premiekortingen 2016

Om als werkgever te kunnen bepalen of u voor bepaalde werknemers recht hebt op premiekortingen is er door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rekenhulp (http://www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen) ontwikkeld om dit te kunnen controleren. Met behulp van deze rekenhulp kunt u beoordelen of u recht hebt op premiekorting voor:
- Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer (in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer of herplaatsing vanuit de WIA).   
- Premiekorting oudere werknemer (in dienst nemen van werknemers van 56 jaar en ouder uit een uitkeringssituatie).
- Premiekorting jongere werknemer (voor werkgevers welke in 2014/2015 een werknemer van tussen de 18 en 27 jaar in dienst hebben genomen).
- Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak (in dienst nemen van werknemers met Wiw-baan, ID-baan, WSW-indicatie, Wet Wajong uitkering, werknemers die door gemeente ondersteund worden bij het vinden van werk en niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen).

Naast premiekortingen kunt u mogelijk ook recht hebben op subsidie bij het in dienst nemen van bepaalde groepen werknemers. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een werknemer die vanuit het SW-bedrijf (Sociale Werkvoorziening) in dienst treedt bij u als externe werkgever.
Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kunt u als werkgever gecompenseerd worden in de vorm van loonkostensubsidie, premiekorting en dat de no-risk-polis van het UWV op u van toepassing is. Via de link http://www.subsidiecalculator.nl/calculator kan men dit controleren. LIV Vanaf 2017 is de regeling Laag Inkomensvoordeel (LIV) van kracht.
Deze regeling is van toepassing voor bij u in dienst zijnde werknemers die een uurloon hebben van tussen de 100% en 120% van het minimumloon.

Nieuwsbrief?

Volg ons