Sociale zekerheid 2014

Stand van zaken sociale zekerheid 2014
Het ministerie van Sociale Zaken komt met een publicatie met daarin algemene informatie over de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen in Nederland. Ook vindt u hierin de actuele bedragen per 1 januari 2014.
Deze publicatie is bestemd voor iedereen die (rechtmatig) in Nederland verblijft of werkt en bevat onder meer de volgende onderwerpen:

Premieoverzicht;
Algemene Ouderdomswet (AOW);
Algemene nabestaandenwet (ANW);
Algemene kinderbijslagwet (AKW);
Kindgebonden budget;
Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG);
Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
Zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen (ZEZ-regeling);
Ziektewet (ZW);
Werkloosheidswet (WW);
Toeslagenwet (TW);
Wet werk en bijstand (WWB);
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
(IOAZ).

Voor info...


Nieuwsbrief?

Volg ons