Transitievergoeding en de verwerking hiervan in de salarisadministratie

Een  van de onderdelen bij invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is de transitievergoeding. 
De transitievergoeding is een verplichte vergoeding van de werkgever aan de werknemer die bij minimaal twee jaar in dienst door de werkgever ontslagen wordt. De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2016 € 76.000 (2015 € 75.000).

De transitievergoeding is een bruto vergoeding die wordt aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking waarover loonheffing verschuldigd is maar geen arbeidskorting.
De verwerking hiervan in de salarisadministratie dient als volgt plaats te vinden:

- Groene tabel bijzondere beloningen
- Geen werknemersverzekeringen
- Wel inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet
- Inkomstenverhouding ophogen
- Inkomenscode 21 (overige pensioen, lijfrenten, enz).

Het bovenstaande is ook van toepassing op de verwerking van de ontslagvergoeding via een vaststellingsovereenkomst. Omdat de transitievergoeding loon uit vroegere dienstbetrekking vormt kan deze vergoeding niet als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen. Hierdoor is het niet toegestaan om de vergoeding onder te brengen in de vrije ruimte voor de Werkkostenregeling (WKR), en bij overschrijding van deze vrije ruimte het meerdere af te rekenen tegen 80% eindheffing.
De boeking van de transitievergoeding in de loonstaat is kolom 12 (bijdrageloon ZVW) en kolom 14 (Loonbelastingen premie Volksverzekeringen).

Nieuwsbrief?

Volg ons