nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

6 mei 2021 is Loket open voor vijfde aanvraagperiode NOW


Werkgevers die gebruik willen maken van deze maatregel kunnen vanaf donderdag 6 mei 2021 een aanvraag indienen bij het UWV. Ook in de vijfde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een aaneengesloten periode van 3 maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit keer voor de maanden april tot en met juni 2021. De aanvraag kan worden ingediend tot en met woensdag 30 juni 2021.

De voorwaarden:
• De tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 85 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. 
• De loonsom mag met maximaal 10 procent dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. 
• Werkgevers hebben een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. 
• Wanneer sprake is van bedrijfseconomisch ontslag heeft werkgever de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. 

Het UWV heeft een simulatietool ontwikkeld (https://www.simulatienow.nl/5e-tranche/) die werkgevers een inschatting kan geven van de hoogte van het voorschot en of werkgevers na de definitieve berekening nog recht hebben op een nabetaling of juist moeten terugbetalen. Tevens heeft het UWV de Rekenhulp Omzetverlies gepubliceerd (https://www.rekenhulpomzetverlies.nl) waarmee werkgevers het percentage verwachte omzetverlies over 3 maanden kunnen berekenen.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46