nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Aanvraag formulier doelgroepverklaring LKV


Vanaf 1 januari jl. heeft de werkgever een kopie nodig van de doelgroepverklaring LKV voor het aanvragen van het LoonKostenVoordeel (LKV).
De werknemer dient deze doelgroepverklaring LKV op de site van https://www.uwv.nl aan te vragen.


Aanvragen bij UWV of gemeente hangt af van de volgende situaties

Mocht de werknemer een uitkering van het UWV ontvangen en valt hij onder één van onderstaande doelgroepen dan dient hij de doelgroepverklaring via het UWV aan te vragen:

Oudere werknemer
Arbeidsgehandicapte werknemer
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Aanvraag doet de werknemer met zijn DigiD. Het duurt uiterlijk 13 weken voordat de werknemer een beslissing van het UWV ontvangt.

Een oudere werknemer van 56 jaar en ouder die een uitkering van de gemeente ontvangt vraagt de doelgroepverklaring aan bij zijn gemeente.

Werknemers kunnen het aanvraagformulier ook op papier aanvragen. Hiervoor dient men telefonisch contact op te nemen met de Klantenservice van het UWV via 0900-9294.

Mocht de werknemer niet in staat zijn om zelf de doelgroepverklaring LKV aan te vragen bij het UWV dan kan hij hiervoor iemand machtigen. Dit kan met het formulier “Machtigen aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel”.  Binnen 13 weken zal de gemachtigde een beslissing van het UWV ontvangen.

Let op, binnen 3 maanden na indiensttreding of herplaatsing moet de doelgroepverklaring door de werknemer aangevraagd zijn. Na deze 3 maanden heeft de werkgever geen recht meer op LKV.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46