nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Bekendmaking voorwaarden NOW-regeling

31-03-2020:
Inmiddels zijn de voorwaarden van de NOW-regeling (Tijdelijke Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) bekend gemaakt.
Het streven van het UWV is dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen waarna deze bedrijven, mits voldaan aan de voorwaarden, binnen twee tot vier weken een voorschot kunnen verwachten. Het voorschot wordt per maand betaald en bedraagt 80% op basis van de ingediende aanvraag.   


Voorwaarden zijn ondermeer:

  • een omzetverlies gedurende drie maanden van ten minste 20%;
  • dat het loon aan de medewerkers voor 100% wordt doorbetaald;
  • tijdens subsidie periode mogen geen ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen plaatsvinden.

Per 1 juni aanstaande zal besloten worden of deze regeling, die in eerste instantie voor drie maanden (maart 2020 t/m mei 2020) geldt, voor nog eens drie maanden kan worden verlengd.    


Omzetverlies
De tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever is afhankelijk van twee variabelen, te weten omzetverlies en loonsom. Des te hoger het omzetverlies, des te hoger de tegemoetkoming (maximaal 90% van de loonsom).
Zie onderstaande voorbeelden voor de hoogte van de tegemoetkoming versus omzetdaling:

  • Omzetdaling 100%, vergoeding  90% van de loonsom;
  • Omzetdaling 90%, vergoeding 81% van de loonsom;
  • Omzetdaling 50%, vergoeding 45% van de loonsom.

Om het omzetverlies te bepalen dienen de werkgevers de totale omzet van 2019 te delen door vier. Vervolgens wordt dit vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020.
Voor de omzetvergelijking kunnen werkgevers ook een periode aangeven die één of twee maanden later start. Hierbij moet men denken aan uitblijvende klandizie welke pas later terug te zien is in de omzetdaling.
Aandachtspunt is verder de bedrijfsonderdelen die een concern vormen. Hierbij wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Dus mocht het concern als geheel minder dan 20% omzetverlies hebben, dan zal er geen tegemoetkoming plaatsvinden, dus ook niet voor de afzonderlijke onderdelen die wel 20% of meer omzetverlies hebben.


Loonsom
Voor de bepaling van de loonsom wordt uitgegaan van het brutoloon sociale verzekeringen (socialeverzekeringsloon) zoals vermeld op de ingediende loonaangifte januari 2020.
Mocht deze niet beschikbaar zijn dan wordt uitgegaan van de loonaangifte november 2019.
Let op, wijzigingen die betrekking hebben op de loonaangifte januari 2020 en na 15 maart worden doorgegeven zullen niet in de NOW worden meegenomen.

Voor alle bedrijven komt er één opslag voor de werkgeverslasten, te weten 30% voor de werkgeverspremies, vakantiegeld en pensioenpremies.
Als maximumloon wordt per werknemer een bedrag van € 9.538 per maand gehanteerd wat overeenkomt met tweemaal het maximumdagloon per maand per werknemer. Hierboven vindt geen compensatie plaats.
Het kabinet roept werkgevers op om flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen. Een ieder die verzekerd is voor de ZW, WW en WIA valt namelijk onder de loonsom waarover de tegemoetkoming berekend wordt.
Bij krimping van de loonsom zal de tegemoetkoming ook lager uitvallen.   


Vaststelling en verrekening
De werkgever dient binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, vaststelling van de subsidie aan te vragen.
Hiervoor is in beginsel een accountantsverklaring vereist. Binnenkort zal er meer duidelijkheid komen over de grens waaronder een accountantsverklaring niet nodig zal zijn.

Het UWV zal in principe binnen 22 weken een eindafrekening doen.
Achteraf zal dus de verrekening van het ontvangen voorschot plaatsvinden.

Meer informatie treft u aan op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een e-mail naar kenniscentrum@salarisjobs.nl
 
Disclaimer:
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46