nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Belastingdeel heffingskortingen is alleen nog voor inwoners van Nederland

Elke loonbelastingtabel die er momenteel is wordt met ingang van 1 januari 2019 in drieën gesplitst.

De loonbelasting/premie volksverzekeringen die uw organisatie op het loon van de werknemer moet inhouden, hangt af van het land waarin de werknemer woont. Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op. Zij hebben alleen nog maar recht op het premiedeel als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Voor het belastingdeel van de heffingskortingen, de arbeidskorting, geldt een uitzondering: werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

In de loonbelastingtabellen wordt vanaf 2019 dus onderscheid gemaakt tussen 3 groepen werknemers en zullen er 3 loonbelastingtabellen komen.

Loonbelastingtabellen

1) werknemers die inwoner zijn van Nederland
2) werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
3) werknemers die inwoner zijn van een ander land dan eerder genoemde

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl 


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46