nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Beslagvrije voet 2018, hoogte incassokosten en nieuwe regels bij schulden

Per 1 januari zijn er een aantal nieuwe regels van kracht die van belang zijn voor mensen met schulden.

Onderstaand treft u een opsomming aan van deze nieuwe regels:

  • Betere bescherming tegen voorhuwelijkse schulden van de echtgenoot;
  • Invoering van kostendelersnorm voor betalingsregelingen en kwijtschelding belastingen en toeslagen;
  • Bij indiening van een klacht tegen een deurwaarder (Kamer voor Gerechtsdeurwaarders) dient eerst € 50 betaald te worden;
  • Overheid mag minder incassokosten in rekening brengen (gelijkgetrokken met de staffel voor private schuldeisers).

Verder is het goed om te weten dat er wettelijke regels zijn voor het berekenen van incassokosten. Deze zijn afhankelijk van de hoogte van de rekening. Naast deze kosten mogen ook niet nog eens aanmaningskosten, administratiekosten, herinneringskosten etc. in rekening worden gebracht. Deze kosten worden geacht inbegrepen te zijn bij de incassokosten. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Hoofdsom tot en metToepasbaar percentageMaximum
€ 2.50015%€ 375 (minimum € 40)
€ 5.000 € 375 + 10% over€ 625

(hoofdsom - € 2.500)
€ 10.000€ 625 + 5% over€ 875

(hoofdsom - € 5.000)
€ 200.000/td>€ 875 + 1% over€ 2.775

hoofdsom - € 10.000)
Boven € 200.000€ 2.775 + 0,5% over€ 6.775

(hoofdsom - € 200.000)
Tevens zijn de bedragen voor de beslagvrije voet per 1 januari 2018 aangepast. Via bijgaande link kunt de actuele bedragen downloaden: https://www.kbvg.nl/4099/ .

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46