nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Beslagvrije voet bij loonbeslag verhoogd per 2020 -


De normen beslagvrije voet, het bedrag dat bij inkomens beslagen moet worden vrijgelaten, voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 zijn gepubliceerd. 
Als een werknemer zijn financiële verplichtingen niet nakomt, kan er beslag gelegd worden op zijn inkomen. De werkgever is verplicht om dan een deel van het inkomen van de werknemer over te maken naar de beslaglegger. De werknemer houdt wel recht op uitbetaling van de beslagvrije voet.De deurwaarder noemt een beslagvrije voet in het beslagexploot, meestal bedraagt deze 90% van de bijstandsnorm. 

De beslagvrije voet kan verder ook bestaan uit:

verhoging voor ziektekostenpremie of compensatie kindgebonden budget

Normen beslagvrije voet 1 januari 2020 tot 1 juli 2020

Werknemer 21 jaar en ouder tot pensioengerechtigde leeftijd (pgl) + Werknemer jonger dan 21 jaar

- Gehuwden/samenwonenden (beiden jonger dan pgl) € 1.352,98  
- Alleenstaande of alleenstaande ouder € 947,09

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder  

- Gehuwden/samenwonenden (een of beiden pgl) € 1.434,98-   
- Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.058,63

In de op 1 januari 2020 in werking getreden “Verzamelwet SZW 2020” zijn de normen van jongeren aan de normen van 21+ers (tot pgl) gelijkgesteld.

Op uwbeslagvrijevoet.nl staat een rekenprogramma waarmee de werknemer de beslagvrije voet zelf kan berekenen. Wijs de werknemer hierop. Als hij op basis hiervan ziet dat de beslagvrije voet te laag is, kan hij dit doorgeven aan de deurwaarder. Deze past de beslagvrije voet dan met terugwerkende kracht aan.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nlPlan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46