nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Bewaartermijn loonadministratie


Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren.
Dit is een fiscale bewaarplicht. Zo min mogelijk administratieve lasten en soms kortere bewaartermijnen, dat is waarnaar gestreefd wordt.

Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat er is bij de verschillende soorten gegevens in uw administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan grootboek, debiteuren - en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in – en verkoopadministratie en de loonadministratie.

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, dient u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar te bewaren.

Uw administratie moet ook 10 jaar bewaard worden als u elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten levert. Met de belastingdienst kunt u afspraken maken over kortere bewaartermijnen. Bij andere overheidsinstellingen kunt u dus nog te maken krijgen met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's en bestanden. U dient er dus ook voor te zorgen dat deze programma's en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Wel kunt u, onder bepaalde voorwaarden, bestanden en andere gegevens in een andere vorm bewaren. Dit wordt conversie genoemd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl.


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46