nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Compensatie oudere werkzoekenden verruimd

Voor u als werkgever is het per 1 januari jl. aantrekkelijker geworden om langdurige oudere werkzoekenden in dienst te nemen.

Tot 1 januari 2018 kwam u pas voor de compensatieregeling in aanmerking als u een werkzoekende in dienst nam van 63 jaar of ouder.
Per 1 januari jl. is deze leeftijd gewijzigd in 56 jaar of ouder.
De compensatieregeling voor het in dienst nemen van oudere werkzoekenden houdt in dat u als werkgever in de eerste 5 jaar van het dienstverband, bij ziekte van deze werknemer, vanuit het UWV een Ziektewetuitkering ontvangt. Alleen de eerste 13 weken bij ziekte zijn voor uw rekening.

Voor deze compensatieregeling zijn onderstaande voorwaarden vanaf 1 januari 2018 van toepassing:

- Bij indiensttreding is de werknemer 56 jaar of ouder;
- Werknemer komt vanuit een WW-uitkering bij u in dienst gedurende de periode 1 januari 2018 en 31 december 2019
- Werknemer ontving tenminste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering, periodes waarin werknemer minder dan 4 weken heeft gewerkt wordt door het UWV niet meegeteld.

Mocht uw werknemer ziek worden dan dient u deze binnen 6 weken ziek te melden bij het UWV. Het UWV zal vervolgens checken of aan alle voorwaarden is voldaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl.
Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46