nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Controleer de beschikking Whk 2019

Middelgrote en grote werkgevers hebben onlangs de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2019 ontvangen. Het is belangrijk dat de werkgever deze controleert.
Waar moet de werkgever op letten?

Zijn de juiste loonsommen gebruikt?
Zijn de uitkeringslasten terecht aan hem toegerekend?
Kloppen de bedragen van de uitkeringslasten?
Is een eventuele overgang van onderneming goed verwerkt? 

Instroomgegevens
Om de uitkeringslasten te controleren kan het zijn dat de werkgever meer gegevens nodig heeft. Hij kan een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens schriftelijk opvragen bij zijn Belastingkantoor. Dit adres staat op de beschikking Whk. De werkgever ontvangt deze gegevens meestal binnen 1 week, maar uiterlijk binnen 6 weken.

Machtiging
Vraagt een gemachtigde namens de werkgever de instroomgegevens op, dan moet hij altijd een geldige machtiging meesturen.

Bezwaar
Als de werkgever het niet eens is met de berekening van de gedifferentieerde premie maakt hij schriftelijk bezwaar. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking door de Belastingdienst zijn ontvangen. In afwachting van de instroomlijsten kan de werkgever binnen de termijn van 6 weken een voorlopig bezwaarschrift indienen. Na ontvangst van de instroomgegevens vult hij het bezwaar aan met de benodigde informatie.

Let op! Een kleine werkgever ontvangt geen beschikking maar een mededeling gedifferentieerde premie Whk. Hier kan hij geen bezwaar tegen maken. Voor kleine werkgevers stelt de Belastingdienst de gedifferentieerde premiecomponenten WGA en ZW-flex per sector vast.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl
Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46