nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Inmiddels heeft het kabinet per 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. 
Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.


Velen van u hebben inmiddels het traject aanvraag voor een werktijdverkorting in gang gezet. Dit traject is per direct vervangen door de NOW, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.


Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en zal dus in de plaats komen van de huidige regeling werktijdverkorting!


Nieuwe aanvragen in het kader van de werktijdverkorting kunnen niet meer ingediend worden en de aanvragen die al gedaan zijn, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen onder de nieuwe regeling worden behandeld.

Voor het complete pakket maatregelen verwijzen wij u naar bijgaande link: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
Voor vragen inzake de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten bij omzetdaling kunt u de volgende link raadplegen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord, of stuur een e-mail naar kenniscentrum@salarisjobs.nlPlan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46