nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Definitieve berekening LKV, LIV en jeugd-LIV voor 1 augustus

De Belastingdienst stuurt de werkgever uiterlijk 31 juli de definitieve berekening van het LKV, het LIV of het jeugd-LIV. De eerste beschikkingen Wtl zijn verstuurd.

De tegemoetkoming betaalt de Belastingdienst binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening.
De Belastingdienst verstuurt sinds 3 juni de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020 aan werkgevers. Als de werkgever over 2020 recht heeft op een of meer tegemoetkomingen, dan ontvangt hij de beschikking vóór 1 augustus 2021.

Definitieve berekening
In de beschikking staat het bedrag dat de werkgever zal ontvangen voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking betaalt de Belastingdienst het bedrag uit.
Afrondingsverschillen verloonde uren
Denk je dat de beschikking niet juist is? Controleer dan eerst of dit komt door afrondingsverschillen. Hiervoor vergelijk je de beschikking met de verloonde uren uit de aangiften loonheffingen. In de aangiften loonheffingen zijn de uren namelijk afgerond op hele uren. Op basis hiervan berekent UWV de tegemoetkomingen Wtl.
Je vergelijkt de beschikking dus niet met de uren uit de loonadministratie.

Bezwaar maken
Als je het niet eens bent met de beschikking, kun je bezwaar maken bij de Belastingdienst. In de beschikking vind je het adres en wanneer het bezwaar uiterlijk bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Fouten in aangiften over 2020
Correctieberichten na 1 mei 2021 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening. De gegevens uit de correctieberichten komen wel in de polisadministratie te staan. Je bent nog steeds verplicht om een fout te herstellen door de aangifte te corrigeren


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46