nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Er geldt toch een overgangsrecht voor de 30%-regeling in 2019 en 2020


Eerder is gecommuniceerd dat voor alle werknemers met een 30%-regeling de nieuwe termijn van 5 jaar zou gaan gelden vanaf januari 2019. Dit gold ook voor de medewerkers waarbij in beginsel de regeling is afgegeven voor 8 jaar en die per 2019 dus abrupt zouden aflopen doordat zij aan de 5 jaar termijn zouden komen. Voor deze groep werknemers voor wie de 30%-regeling door de verkorting van de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen, komt er een overgangsrecht. Dit is nu ook opgenomen in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2019.

Per 1 januari 2019 kunnen werknemers maximaal vijf jaar in aanmerking komen voor de 30%-regeling
In eerste instantie was er geen overgangsrecht met betrekking tot de looptijd geregeld, nu blijkt dat wel opgenomen in een tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2019. Het overgangsrecht geldt voor werknemers voor wie de 30%-regeling in 2019 of 2020 zou eindigen. De huidige einddatum die eerder is afgegeven door de Belastingdienst mag voor deze medewerkers blijven gelden op basis van de huidige wetgeving. Dit geldt uiterlijk tot 31 december 2020: vanaf dan geldt voor iedere buitenlandse werknemer de nieuwe looptijd van vijf jaar.

Uitzondering voor kosten internationale school vervalt
Daarentegen is uit de nota van wijziging geconstateerd dat de uitzondering voor werknemers van wie de werkgever het schoolgeld van een internationale school onbelast vergoedt of verstrekt, komt te vervallen. Eerder werd gezegd dat dat recht gedurende de oorspronkelijke looptijd van de 30%-regeling behouden zou blijven, maar dit gaat niet meer door.

Vergoeding voor reis- en verblijfskosten
De 30%-regeling zorgt ervoor dat werkgevers voor buitenlandse werknemers die tijdelijk naar Nederland komen extra reis- en verblijfskosten (met andere woorden de extraterritoriale kosten) onbelast kunnen vergoeden. Zij kunnen onder voorwaarden maximaal 30% van het loon als onbelaste vergoeding geven. Voor beschikkingen die zijn afgegeven vóór 1 januari 2012 geldt nog een maximale looptijd van tien jaar, beschikkingen van op of na 1 januari 2012 hebben een looptijd van maximaal acht jaar.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46