nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Fiscale regeling voor buitenlandse werknemers verkort van 8 naar 5 jaar

Het kabinet is van plan om de looptijd van een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland, de zogenoemde 30%-regeling, te verkorten van 8 naar 5 jaar per 1 januari 2019. 

De ministerraad heeft hiermee op het voorstel van de staatssecretaris van Financiën ingestemd. Het kabinet volgt hiermee een aanbeveling op uit de evaluatie van de 30%-regeling. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

De 30%- regeling 
De 30%- regeling geeft de mogelijkheid aan werkgevers om een deel van het loon, maximaal 30 procent, belastingvrij te vergoeden aan werknemers uit het buitenland die tijdelijk werken in Nederland.
Het gaat om een vergoeding voor de extra kosten die deze werknemers maken om in Nederland te kunnen werken, zoals bijvoorbeeld kosten voor huisvesting, levensonderhoud en reiskosten.
De regeling is onder andere bedoeld om werknemers uit het buitenland aan te trekken met een specifieke deskundigheid die in Nederland niet of schaars aanwezig is.
De voorwaarden van de regeling wijzigen verder niet.

Evaluatie van de 30%-regeling
De evaluatie van de 30%-regeling is in 2017 uitgevoerd door onderzoeksbureau Dialogic.
Er blijkt uit de evaluatie dat circa 80% van de werknemers de regeling niet langer dan 5 jaar gebruikt. Van de circa 20% die de regeling wel tot 8 jaar gebruikt vestigt een substantieel deel zich niet tijdelijk, maar langdurig in Nederland.
Overigens geldt in omringende landen met vergelijkbare regelingen vrijwel overal een looptijd van 5 jaar.
Het kabinet is van plan de wijzigingen op te nemen in het pakket Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag openbaar wordt.
Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46