nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Gebruikelijk loon DGA in 2020 en Innovatieve start-ups

Gebruikelijk loon DGA
De gebruikelijk loon regeling is van toepassing als u als werknemer een aanmerkelijk belang hebt in een bedrijf. Als u de fiscale partner of het kind bent van een aanmerkelijkbelanghouder en u stelt vermogen beschikbaar aan de vennootschap of coöperatie, dan is de gebruikelijk loon regeling ook op u van toepassing.
Voor de DGA en zijn partner is de gebruikelijk loon regeling voor 2020 vastgesteld op € 46.000.
U kunt als DGA het gebruikelijk loon in 2020 onder bepaalde voorwaarden (tegenbewijsregeling) lager vaststellen dan € 46.000.
De tegenbewijsregeling voor de hoofdregel geldt als het loon van een DGA het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:
  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap;
  • € 46.000.
Om een loon vast te stellen wat lager is dan € 46.000 zult u aannemelijk moeten maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is.
Als u dit niet kunt aantonen bedraagt het minimaal gebruikelijk loon € 46.000.

Gebruikelijk loon Innovatieve start-ups
Voor BV’s die in het kader van de S&O afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt mag het gebruikelijk loon worden vastgesteld op het wettelijk minimum loon.
Deze start-up regeling mag maximaal 3 jaar worden toegepast. Daarna is de hoofdregel van toepassing!

Het Handboek Loonheffing geeft de volgende criteria aan:

-          u heeft in een kalenderjaar een S&O verklaring;

-          u heeft recht op het verhoogde starterspercentage in een kalenderjaar;

-          men komt niet boven het “de-minimisplafond” voor staatssteun van het Europese Verdrag, dit dient men aan te tonen met de “Verklaring de-minimissteun”.
Als men in een kalenderjaar, voor een gedeelte, een S&O verklaring en recht heeft op het verhoogde starterspercentage dan geldt de regeling toch voor het hele kalenderjaar.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl
 Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46