nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Het kabinet verlengt deze fiscale maatregelen tot 1 oktober 2021


Het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Naast het versoepelde uitstel voor de betaling van belastingen loopt een aantal fiscale maatregelen af per 30 juni 2021. Het kabinet verlengt deze fiscale maatregelen tot 1 oktober 2021. Het gaat daarbij om:
1.het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
2.het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
3.de onbelaste reiskostenvergoeding;
4.de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
5.het btw-nultarief op mondkapjes;
6.de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel;
7.het btw-nultarief op COVID-19- vaccins en testkits;
8.het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheek betaal pauze krijgen.

De maatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is dit jaar al twee keer verlengd, in januari en maart. Het kabinet verlengt deze maatregel nu tot 1 oktober 2021. Dit houdt in dat de werkgever tot 1 oktober 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast kan vergoeden, ook al maakt de werknemer deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig).

Waarom verlengen?
Werkgevers hebben altijd de mogelijkheid om daadwerkelijk gemaakte reiskosten (woon-werkverkeer en andere zakelijk reizen) onbelast te vergoeden (de echte OV-kosten, dan wel € 0,19 per woon-werkkilometer). Als er geen reiskosten meer zijn, ligt het voor de hand dat werkgevers niet langer een onbelaste vaste reiskostenvergoeding verstrekken.
Het kabinet verlengt deze maatregel toch omdat er nog steeds werknemers zijn met kosten die te maken hebben met het reizen voor hun werk, zoals werknemers die vaste kosten hebben van de eigen auto of (private lease) auto die zij eerder gebruikten voor woon-werkverkeer. Of werknemers die ervoor hebben gekozen hun OV-abonnement te verlengen. Sommige werkgevers gebruiken de reiskostenvergoeding ook als een vergoeding voor thuiswerkkosten.

Onbelast thuiswerkkosten vergoeden
Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een aanvullende regeling waarbinnen het voor de werkgever mogelijk wordt om onbelast ook thuiswerkkosten te vergoeden waarvoor nu nog geen gerichte vrijstelling geldt. Deze regeling zou een aanvulling zijn op de al bestaande mogelijkheden om specifieke thuiswerkkosten, zijnde Arbo voorzieningen en ICT-middelen, onbelast te vergoeden.
Een eventuele aanvullende regeling die ook na de coronacrisis doorwerkt moet uitvoerbaar zijn en moet daarnaast ook budgettair gedekt worden in het lastenkader. Deze aanvullende regeling zal naar verwachting niet voor het einde van het jaar kunnen worden ingevoerd.
Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46