nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers voor werknemers met een laag inkomen. Het LIV is op 1 januari 2017 ingegaan en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein.

Er zijn 4 voorwaarden voor elke werknemer die recht doet gelden op het LIV:
- Werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
- Werknemer heeft een gemiddeld uurloon van € 9,82 tot en met 12,29
- Werknemer heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar
- Werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Per werknemer wordt het LIV toegekend per verloond uur met een maximum van € 2.000 per kalenderjaar. Het gemiddeld uurloon wordt bepaald door het jaarloon te delen door het aantal verloonde uren. Verloonde uren zijn gewerkte uren volgens de arbeidsovereenkomst staan, zo ook de uren wegens ziekte en verlof. Meerwerk en overuren zijn ook verloonde uren. De verloonde uren worden opgegeven in de loonaangifte en zo wordt het gemiddeld uurloon berekend door het UWV.

Voor 2018 als het gemiddeld uurloon ligt tussen € 9,82 tot en met € 10,81 wordt  per werknemer LIV  toegekend per verloond uur van € 1,01 en een maximum van € 2.000 per kalenderjaar.                                       
Ligt het gemiddeld uurloon tussen € 10,82 tot en met € 12,29 dan wordt er per werknemer LIV toegekend per verloond uur € 0,51 met een maximum van € 1.000 per kalenderjaar.

Het LIV wordt berekend op basis van de loonaangiften en hoeft niet aangevraagd te worden. Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Op basis van de loonaangiften over 2017 wordt berekend voor welke werknemers er recht op LIV bestaat. Uiterlijk op 31 januari 2018 konden de aangiften over 2017 worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Als een werknemer in aanmerking kwam voor LIV heeft een werkgever uiterlijk 14 maart 2018 een voorlopige berekening ontvangen van het UWV. Is deze voorlopige berekening niet juist, kon dit tot en met 30 april 2018 doorgegeven worden aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt voor 31 juli 2018 de definitieve berekening en de hoogte van het LIV. Binnen 6 weken dus voor half september 2018 zal de definitieve berekening betaald worden door de Belastingdienst op het IBAN nummer dat bij hun bekend is.


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46