nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) de nieuwkomer in 2017

Het LIV wordt ingevoerd per 1 januari 2017, een nieuwe jaarlijkse tegemoetkomig voor werkgevers. Deze tegemoetkoming voor werkgevers is op basis van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) ,en geldt als een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Wanneer heb je recht op het LIV?
Het recht geldt voor iedere werknemer die voldoet aan de volgende drie voorwaarden:
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren
Het lage-inkomensvoordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.
Hoeveel uw voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren). Voor werknemers die minimaal 100% en maximaal 110% van het wettelijk minimumloon verdienen bedraagt het voordeel € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar.Voor werknemers die meer dan 110% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen bedraagt het voordeel € 0,51 per werknemer per uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar. 

Let op! De bedragen van het gemiddelde uurloon over 2017 zijn voorlopige bedragen.
De definitieve bedragen worden pas in mei 2017 bekend.

Wat te doen om LIV te ontvangen?
Werkgevers hoeven geen actie te ondernemen om het te ontvangen: ze ontvangen het na afloop van het kalenderjaar automatisch. UWV beoordeelt op basis van uw aangiften voor welke werknemers u recht hebt op het lage-inkomensvoordeel. Vul dus ook het aantal verloonde uren goed in. Want kloppen de gegevens in uw aangifte niet? Dan loopt u het lage-inkomensvoordeel misschien helemaal of voor een deel mis. 

Wat zijn verloonde uren? Dat zijn uren waarover loon wordt betaalt:
  • De contracturen, dat wil zeggen de uren die u met de werknemer bent overeengekomen
  • Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld verlof of ziekte.
  • De uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren. 

Verloonde uren zijn niet:
  • Niet-gewerkte onbetaalde uren (bijvoorbeeld onbetaald verlof)
  • Wel gewerkte, maar onbetaalde uren (bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting) of onbetaalde overwerkuren).

Voorbeeld Er geldt een aangiftetijdvak van 4 weken. En een werknemer die 40 uur per week werkt: 38 contracturen en 2 adv-uren.  

Aangiftetijdvak                            Gewerkte uren                                         Verloonde uren
Periode 1                  160 (152 contracturen + 8 adv-uren)                          152
Periode 2                  177 (152 contracturen + 8 adv-uren +
12 uren uitbetaald overwerk + 5 uren onbetaald                                          164
Periode 3                   0     (hele tijdvak onbetaald verlof)                             152
Periode 4                   120 (152 contracturen + 8 adv-uren - 40 uren ziek)   152
Periode 5                   0      (hele tijdvak onbetaald verlof)                              0


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46