nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Kent u het verschil tussen een nulaangifte en nihilaangifte Loonheffingen?

Mocht u over een tijdvak geen personeel in dienst hebben dan ontslaat u dit niet van de verplichting om toch tijdig aangifte te doen.

Hieronder volgt een korte toelichting wanneer u een zogenaamde nulaangifte of nihilaangifte moet doen.

Nihilaangifte
Als werkgever doet u tijdig een nihilaangifte als u in het betreffende aangiftetijdvak geen personeel in dienst hebt gehad.
Er worden geen werknemergegevens meegezonden en het collectieve deel blijft leeg.

Nulaangifte
U doet als werkgever een nulaangifte als u in het aangiftetijdvak wel werknemers in dienst heeft gehad waar geen loon aan is uitbetaald.

Ten opzichte van de nihilaangifte worden in de nulaangifte wel de werknemergegevens vermeld, en bij het loon, loonheffing en de verloonde uren wordt de waarde 0 meegegeven.

Als voorbeeld moet u hierbij denken aan een directeur-grootaandeelhouder die éénmalig zijn jaarloon ontvangt. In de tijdvakken waarin het loon niet wordt genoten dient u een nulaangifte in te dienen.

Het kan voorkomen dat u in een tijdvak wel werknemers hebt verloond, maar dat er ook werknemers in dit tijdvak in dienst zijn getreden die pas het volgende tijdvak loon gaan genieten. In deze situatie dient u voor deze werknemers toch alle werknemergegevens, inclusief de verzekeringsindicaties, in te vullen zodat deze met de aangifte meegenomen worden. Bij het loon, loonheffing en de verloonde uren wordt de waarde 0 meegegeven.

Meer informatie vindt u terug in het Handboek Loonheffingen onder paragraaf 13.2.3.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten. Zij staan u graag te woord, of stuur een email naar kenniscentrum@salarisjobs.nl

Disclaimer: 
Hoewel aan de inhoud van deze berichtgeving uiterste zorgvuldigheid is betracht kan Salarisjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan.Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46