nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Loondoorbetalingsplicht kleine werkgevers bij ziekte

U bent als werkgever wettelijk verplicht om het loon van zieke werknemers tot maximaal twee jaar door te betalen. U betaalt daarbij het eerste jaar minimaal 70 procent van het loon met het wettelijk minimumloon als ondergrens. Het tweede ziektejaar minimaal 70 procent loon, waarbij dat minder mag zijn dan het minimumloon. De werkgever is tijdens de twee ziektejaren samen met de werknemer verantwoordelijk voor diens re-integratie.

Voor kleine werkgevers (maximaal 25 werknemers) komt er per 1 januari 2020 een mkb-verzuim-ontzorgverzekering. Het is een verzekering voor het financiële risico van werkgevers en hulp bij de verplichtingen en taken bij loondoorbetaling bij ziekte. Verzekeraars hebben beloofd dat zij deze ontzorgverzekering gaan aanbieden en dat zij de werkgevers helpen bij de verplichtingen rondom de re-integratie van de werknemer.

Vanaf 2021 komt er daarnaast een tegemoetkoming van in totaal 450 miljoen euro voor de kosten van loondoorbetaling. Het gaat om een premieheffingkorting op de Aof-premie. De bedoeling dat de werkgevers deze bonus gebruiken voor de ontzorgverzekering.

Vanaf 1 januari 2021 is het medisch advies van de bedrijfsarts bepalend bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets). Ook wordt het proces van loondoorbetaling transparanter. Voor kleine werkgevers wordt het hierbij duidelijker waarop UWV hen beoordeelt bij de re-integratie.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl. 


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46