nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Loonkostensubsidie en Loonkostenvoordeel 2018

In de praktijk merken wij dat de begrippen loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel vaak met elkaar verward worden. Onderstaand treft u een uitleg aan van deze begrippen.

Loonkostensubsidie
Werknemers met een arbeidsbeperking zijn vaak minder productief dan werknemers zonder arbeidsbeperking. Werkgevers die deze werknemers in dienst nemen lopen hierdoor een risico. Om dit risico te compenseren kan de werkgever via de gemeente een loonkostensubsidie voor deze werknemer aanvragen. Deze loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Is de betreffende werknemer minder dan 100% productief dan kan de werkgever een subsidie van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon ontvangen. Aanvraag voor deze subsidie dienst plaats te vinden in de gemeente van deze werknemer en zal bij goedkeuring door de gemeente van toepassing zijn zolang de werknemer aan de voorwaarden voldoet. Uitbetaling vindt plaats door de gemeente.

Loonkostenvoordeel
Per 1 januari 2018 is als onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) de regeling loonkostenvoordeel (LKV) van kracht. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen en houden. De tot en met 31 december 2017 geldende premiekortingen worden per 1 januari 2018 vervangen door onderstaande loonkostenvoordelen.

LKVBedrag per verloond uurMaximum bedrag per jaarMax. duur
Oudere werknemer€ 3,05€ 6.0003 jaar
Arbeidsgehandicapte werknemer€ 3,05€ 6.0003 jaar
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden€ 1,01€ 2.0003 jaar
Herplaatsen arbeidsge-handicapte werknemer€ 3,05€ 6.0001 jaar

Aanvragen van bovenstaande loonkostenvoordelen loopt via de loonaangifte. Berekening hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van het UWV. Op basis van deze berekening geeft de Belastingdienst een beschikking af en betaalt de tegemoetkoming uit aan de werkgever.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46