nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Loonkostenvoordeel (LKV)

De loonkostenvoordelen vervangen de premiekortingen voor arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers, die per 1 januari 2018 vervallen.

Tevens zullen met ingang van 1 januari 2018 de premiekorting jongere werknemer en de premievrijstelling voor marginale arbeid komen te vervallen. De loonkostenvoordelen kunnen op verzoek via de loonaangifte worden aangevraagd.

Er gelden specifieke voorwaarden per LKV. Daarnaast dient voor elk LKV een doelgroepverklaring aanwezig te zijn die de werknemer aanvraagt bij het UWV of de gemeente (uiterlijk drie maanden na indiensttreding aanvragen). Het UWV verstrekt na afloop van het betreffende jaar (voor het jaar 2018 voor 15 maart 2019) een voorlopige berekening voor de werknemers voor wie de werkgever in de loonaangifte heeft verzocht om toepassing van het LKV.

De voorlopige berekening is gebaseerd op de loonaangiften zoals die uiterlijk op 31 januari (2019 voor het jaar 2018) zijn ingediend. Vervolgens heeft de werkgever tot 1 mei van dat jaar de tijd om gegevens te wijzigen of aan te vullen (correcties in te dienen). Voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming gebruikt het UWV de gegevens uit de polisadministratie naar de stand van 1 mei.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46