nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Loonverwerking “inhuis” klanten

Door invoering van de WAB en de hiermee verband houdende toepassing van de lage of hoge WW premie dient u beschikking te hebben over een schriftelijke getekende arbeidsovereenkomst.

Volgens wettelijke regels moet deze bewaard worden op de plaats waar het bedrijf kantoor houdt of gevestigd is (artikel 7.2, lid 7 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 .


Mocht uw salarisverwerking door ons “inhuis” verzorgd worden dan zult u op korte termijn een separate brief ontvangen inzake de inventarisatie van een schriftelijke arbeidsoverkomst van uw werknemers.


Bij deze brief treft u een overzicht aan met een actueel overzicht van uw werknemers. Wij verzoeken u vriendelijk op dit overzicht aan te geven welk type arbeidsovereenkomst van toepassing is (arbeidsovereenkomst, oproepovereenkomst, stageovereenkomst) en wat de omvang hiervan is (bepaalde of onbepaalde tijd).

Deze opgaaf dient door u getekend voor de eerstvolgende loonverwerking in 2020 aan ons geretourneerd te worden.


Mochten wij niets van u voor dit tijdstip ontvangen dan zien wij ons genoodzaakt, conform de wettelijke regelgeving, om voor iedere werknemer de hoge WW premie toe te passen.


Wij zullen ons personeelsinformatieformulier en andere relevante formulieren ook aanpassen met de rubriek arbeidsovereenkomst, waarbij aangekruist dient te worden, bepaalde/onbepaalde tijd, schriftelijke arbeidsovereenkomst ja/nee, oproepovereenkomst ja/nee.
Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46