nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

NOW compenseert ook voor pensioen en vakantietoeslag


Voor organisaties die door de corona maatregelen een omzetdaling hebben biedt de NOW regeling een tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten. Een organisatie moet daarvoor te maken hebben met een acuut omzetverlies van minimaal 20%. Vanaf vandaag (6 april) kunnen werkgevers de tegemoetkoming aanvragen bij het UWV. Het omzetverlies moet plaatsvinden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 en gedurende 3 aaneengesloten kalendermaanden.Onder de loonkosten waarvoor werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen, vallen ook werkgeverspremies en pensioenbijdrages. UWV gaat uit van een fictieve opslag van 30% voor werkgeverslasten. Zijn de werkgeverslasten hoger, dan is maatwerk niet mogelijk. De werkgever ontvangt met de tegemoetkoming ook een compensatie voor de opbouw van de vakantietoeslag voor de maanden waarover de tegemoetkoming voor de loonsom wordt toegekend. In het voorschot worden werkgevers die vakantietoeslag reserveren hetzelfde behandeld als werkgevers die dat niet doen. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming is er mogelijk nog een correctie nodig voor betaalde of niet gereserveerde vakantiebijslag. De eventuele uitbetaling van de vakantiebijslag telt namelijk niet mee in de loonsom.Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van het SV-loon zoals werkgevers deze in januari 2020 hebben doorgegeven in de loonaangifte. Het UWV kijkt later, bij de vaststelling van het definitieve bedrag, naar de totale loonsom van de maanden waarover de tegemoetkoming voor de loonsom wordt toegekend. De subsidie wordt gecorrigeerd als de totale loonsom is gedaald ten opzichte van 3 keer de loonsom van januari 2020. De tegemoetkomingen worden verstrekt tot een loon van maximaal € 9.538. Binnen 2 tot 4 weken wil UWV 80% van het bedrag waar de werkgever recht op heeft als voorschot uitkeren. De werkgever zelf moet het volledige loon aan de werknemers blijven betalen.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of aanvullende info nodig hebben, neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord of stuur een e-mail naar kenniscentrum@salarisjobs.nlPlan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46