nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Nieuwe Arbowet is ingegaan per 1 juli 2018, heeft u alles op orde?

De nieuwe Arbowet ging van kracht per 1 juli 2017.
Werkgevers en arbodienstverleners hadden tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten aan te passen. Aanpassing kan door middel van een aanvulling op het huidige contract of door een nieuw contract af te sluiten.

Het basiscontract is nieuw in de Arbowet. Het gaat om rechten en plichten voor de werkgever, de werknemers en de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt minimum eisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder meer over de toegang tot een bedrijfsarts door bijvoorbeeld het instellen van een open spreekuur en de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht  op het contract met de Arbodienstverlener. In het basiscontract moet zijn beschreven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad is geregeld. In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen wie hem ondersteunt bij de uitvoering van zijn taken volgens de Arbowet.  De werkgever organiseert het Arbo- en verzuimbeleid dan via een maatwerkregeling. Hoe het ook geregeld is, iedere werkgever is uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract.
De Inspectie SZW controleert de naleving van het basiscontract en kan een boete opleggen als blijkt dat men in gebreke is gebleven.


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46