nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Nieuwe CAO Metalektro

Nadat de Algemene Leden vergadering van de FME al op 18 februari jl. had ingestemd met het eerder bereikte principe akkoord, hebben nu ook de vakbondsleden op 18 maart jl. haar goedkeuring hiervoor afgegeven. Hierdoor is de nieuwe cao Metalektro definitief een feit geworden.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juni 2018 t/m 30 november 2020.

In het kort een overzicht van de meest aansprekende wijzigingen:

-Ten aanzien van de flexibele arbeidscontracten is de sector overeengekomen om tijdens de looptijd van deze overeenkomst  3.000 flexibele contracten om te zetten in vaste contracten.

-De lonen worden vanaf 1 februari 2019 procentueel verhoogd met 3,5%. Vervolgens worden deze per 1 augustus 2019 met € 58 bruto en per 1 januari 2020 met € 116 bruto verhoogd. Laatste twee verhogingen zijn met name gunstig voor medewerkers met een jaarinkomen tot € 45.000, waardoor zij er procentueel gezien meer op vooruitgaan dan de hogere inkomens. Hiermee wordt de sector extra aantrekkelijk voor instromers en jongeren.

-In het belang van duurzame inzetbaarheid worden de werknemers in de gelegenheid gesteld om jaarlijks één dag (betaald) te besteden aan scholing, ontwikkeling en vitaliteit.

-Om medewerkers voor te bereiden op nieuwe en veranderende taken zijn verdere afspraken gemaakt voor voortzetting van coaching-projecten, opleidingsbudget en stimuleringsmaatregelen.

-Er komt een budget van € 500.000 beschikbaar voor een gezamenlijke campagne om toolboxen voor ploegen-, nacht- en consignatiediensten te promoten bij werknemers en werkgevers. Tevens wordt de afspraak uit de vorige cao om experimenten voor zelfroosteren door medewerkers te stimuleren en te ondersteunen voortgezet. Doel van beide afspraken is om tot minder belastende werkroosters voor de werknemer te komen.

Om oudere medewerkers in staat te stellen gezond de pensioenleeftijd te bereiken wordt een pilot gestart waarbij deze onder gunstige voorwaarden minder kan gaan werken. Het zogenaamde generatiepact. Hoewel deze nog verder uitgewerkt dient te worden, voorziet deze in 2 varianten, waarbij de werknemer 50% van het recht op de seniorendagen inlevert. 

* In de 1e variant werkt de werknemer 80% part-time met behoud van  90% loon  en 100% pensioenopbouw. Medewerkers van 62 jaar en ouder (of 60 jaar, indien deze in ploegendienst werkt ) krijgen het recht om hiervoor te kiezen. 

* In de 2e Variant werkt de werknemer  70% part-time met behoud van 85% loon en 100% pensioenopbouw. Deze variant is alleen mogelijk met  instemming van de werkgever/
Beide regelingen staan open voor werknemers met een bruto jaarsalaris tot € 70.0000, tenzij de medewerker ouder is dan 63 jaar en werkgever instemt met deelname.

Voor 2019 en 2020 hebben de vakbondsleden het recht om de vakbondscontributie onder te brengen in de fiscale vrije ruime van de werkkostenregeling.

Voor het hoger personeel met een jaarinkomen van meer dan € 96.468 incl.vakantietoeslag en op fulltime basis in 2018/2019/2020 zijn deze cao afspraken niet van toepassing.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46