nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Notificatieverplichting buitenlandse medewerkers van kracht per 1 maart '20

Buitenlandse dienstverrichters uit een lidstaat van de EU, EER of Zwitserland die op of na 1 maart 2020 starten met werkzaamheden in Nederland zijn met ingang van 1 maart 2020 verplicht om deze werkzaamheden aan te kondigen via een online meldloket bij de SVB (www.postedworkers.nl). De melding bevat onder andere informatie over de identiteit van de melder, de bedrijfsgegevens en de plaats en duur van de werkzaamheden. Ontbrekende informatie tijdens de melding kan later worden aangevuld.


Alle grensoverschrijdende werkzaamheden kunnen onder de notificatieplicht vallen. Denk bijvoorbeeld aan intraconcern-uitzendingen. Ook voor zelfstandigen gaat de notificatieplicht gelden.  


Er gelden ook uitzonderingen waarbij bepaalde werkzaamheden volledig van de meldingsplicht worden uitgesloten. Een voorbeeld hiervan zijn zakelijke besprekingen gedurende een periode van niet meer dan dertien aaneengesloten weken in 52 weken. Voor andere werkzaamheden gaat een meer beperkte notificatieplicht gelden. Dit betreft bijvoorbeeld dienstverrichters in de grensstreek met maximaal negen werknemers in dienst.  


Bij het niet naleven van de meldingsplicht kunnen de buitenlandse dienstverrichter én de in Nederland gevestigde dienstontvanger een boete krijgen. De inspectie SZW gaat de controle op de meldplicht uitvoeren. Voorkom boetes en breng nu in beeld of deze notificatieverplichting ook consequenties heeft voor uw organisatie.    


Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46