nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Ontwikkelingen transitievergoeding

Er zijn ontwikkelingen die aantonen dat de transitievergoeding zal worden aangepast.
Het voorstel is dat een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht heeft op een transitievergoeding. Dit wordt dan ook van toepassing tijdens een eventuele proeftijd. In tegenstelling tot de huidige regeling wordt de opbouw bij langere dienstverbanden verlaagd. Daarnaast komt er nog aanvullende regelgeving voor een eventuele compensatieregeling voor kleine werknemers als zij hun bedrijfsmatige activiteiten moeten staken wegens pensionering en/of ziekte.

Voor het verlenen van een ontslag waarbij het recht ontstaat voor een transitievergoeding moet altijd volledig worden voldaan aan een aantal voorwaarden. De huidige redenen voor een ontslag door de werkgever en waarbij herplaatsing van de werknemer niet mogelijk is, zijn:

- Er sprake is van verwijtbaar handelen door de werknemer
- Bedrijfseconomische redenen
- Verstoorde verhoudingen in de arbeidsrelatie
- Disfunctioneren
- Langdurige arbeidsongeschiktheid  (> 2 jaar)
- Regelmatig ziekteverzuim
- Gewetensbezwaren
- Restgrond in de WWZ, ook wel h-grond genoemd. Hierbij spelen andere omstandigheden dan de eerder genoemde een rol waardoor van een werkgever niet kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Nieuw is dat de rechter de mogelijkheid krijgt om omstandigheden te combineren als niet volledig kan worden voldaan aan één van de eerder genoemde redenen. Bovendien kan de werknemer dan in aanmerking komen voor verhoging van 50% van de standaard transitievergoeding.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl   

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46