nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Plan overheid voor vangnet sociale zekerheid bij een harde Brexit

Plan overheid voor vangnet sociale zekerheid bij een harde Brexit

In het geval van een harde Brexit heeft het ministerie van sociale en werkgelegenheid een plan klaar liggen op het gebied van sociale verzekeringen.
De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd middels het wetsvoorstel Verzamelwet Brexit.
Het betref een tijdelijke delegatiegrondslag, waar bij een no-deal vertrek van Groot-Brittanië (UK) uit de EU een aantal nadelige gevolgen die dreigen te ontstaan in de sociale zekerheid kunnen worden opgevangen of verzacht.

Bij een harde Brexit komen de bestaande Europese regelgeving en afspraken op dit gebied te vervallen. Het besluit komt er op neer dat een aantal Nederlandse uitkeringen aan personen in de UK niet per direct worden stopgezet en zorgt het vangnet voor het veilig stellen van een aantal rechtsposities van werknemers.

Zo komt er een overgangsrecht waarbij lopende AOW-uitkeringen ongewijzigd worden voortgezet voor personen die in de UK woonachtig zijn op het moment dat deze uit de EU vertrekt. Voor uitkeringen die worden verstrekt op grond van de ANW, WAO, Waz, Wazo of ZW geldt in principe dezelfde regeling. Het overgangsrecht is ook van toepassing op personen die binnen 12 na de brexit recht hebben of krijgen op één van deze uitkeringen en in die periode in het UK wonen of daarnaartoe verhuizen. Voor personen met een WW- of IOW-uitkering geldt de regeling alleen in specifieke gevallen. Het recht om maximaal 3 maanden te solliciteren in de UK met behoud van een WW-uitkering komt echter te vervallen.

Voor voorwaarden zoals de weken- en arbeidsverledeneis bij aanvragen voor de WW gelden alleen de verzekerde tijdvakken tot het moment van de datum van uittreding van de UK uit de EU. Het besluit voorziet echter niet in regelingen ter voorkoming van het dubbel danwel onverzekerd zijn voor personen die in het UK verblijven na de Brexit. Dit geldt tevens voor de premieafdracht ten aanzien van deze verzekeringen.

Het recht op de uitvoer van de kinderbijslag, kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag wordt beperkt tot maximaal 2 kwartalen gerekend vanaf het moment van uittreding en komt daarna te vervallen.
Op Europees niveau heeft de EC ten aanzien van de coördinatie van de sociale zekerheid een verordening gepubliceerd met maatregelen. Deze maatregelen geldt voor personen die tot de datum van uitreding gebruik hebben gemaakt van het recht op vrij verkeer binnen de EU. De sociale zekerheidsrechten worden echter tot een minimaal niveau beschermd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nlPlan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46