nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Salariscriteria 30%-regeling 2019 en looptijden

Neemt u als organisatie buitenlandse werknemers in dienst dan kunt u mogelijk gebruik maken van de 30%-regeling, mits deze werknemers een specifieke deskundigheid bezitten die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hierbij is de hoogte van het salaris, exclusief de vrije vergoeding, bepalend.

Voor 2019 is het salaris voor werknemers van 30 jaar en ouder, met een specifieke deskundigheid, vastgesteld op € 37.743 (2018 : € 37.296).

Voor buitenlandse werknemers die jonger zijn dan 30 jaar en beschikken over een mastertitel Nederlandse graad in wetenschappelijk onderwijs of een gelijkwaardige graad in een ander land dan Nederland behaald – is het bruto salaris voor 2019 vastgesteld op € 28.690 (2018: € 28.350).

Voor buitenlandse werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij een onderzoeksinstelling is voor toepassing van de 30%-regeling geen minimum salaris eis van toepassing.

Inmiddels is bekend dat vanaf 1 januari 2019 de looptijd van de 30%-regeling teruggebracht wordt van 8 naar 5 jaar. Voor de reeds afgegeven 30%-regelingen is er een overgangsregeling. Op de reeds bestaande beschikkingen kan de einddatum dus door de nieuwe wetgeving anders worden. 

Onderstaand kunt u zien wat de nieuwe einddatum  wordt op bestaande beschikkingen.

Einddatum op huidige beschikking                                       
2019 en 2020                                                                     

2021, 2022 en 2023                                                             
2024 en later                                                                        

Te hanteren nieuwe datum
gelijk aan huidige beschikking
31 december 2020
einddatum op huidige beschikking minus 3 jaar

Let op, de Belastingdienst geeft geen nieuwe beschikkingen af. U zult de nieuwe einddatum dus zelf in uw salarissoftware moeten vastleggen/wijzigen.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46