nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Salariscriterium 2018 voor kennis- en arbeidsmigranten

In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is het salariscriterium voor kennis- en arbeidsmigranten opgenomen.

Herziening van het salariscriterium vindt jaarlijks plaats aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen.

Per 1 januari 2018 gelden onderstaande bruto maandbedragen exclusief 8% vakantiegeld.
  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.229,00 (inclusief vakantiegeld € 3.487,32)
  • Kennismigranten 30 jaar en ouder € 4.404,00 (inclusief vakantiegeld € 4.756,32)
  • In Nederland afgestudeerden € 2.314,00 (inclusief vakantiegeld € 2.499,12)
  • Europese Blauwe Kaart € 5.160,00 (inclusief vakantiegeld € 5.572,80)
Bovenstaande salariscriteria worden ook gehanteerd voor het aanvragen van een verblijfsvergunning onder de Europese ICT-richtlijn.

Salariscriterium voor een tewerkstellingstellingsvergunning in het kader van overplaatsing binnen een concern welke niet onder de Europese ICT-richtlijn valt is € 4.404,00 (inclusief vakantiegeld € 4.756,32)

Voor aanvragen die voor 1 januari 2018 zijn ingediend geldt het salariscriterium van 2017.

Als werkgever dient u er rekening mee te houden dat in geval van verlenging van een bestaande verblijfsvergunning na 1 januari 2018 aan het nieuwe salariscriterium zal moeten worden voldaan. Tevens dient u het loon maandelijks giraal aan de kennismigrant over te maken. Verder dienen loonstroken bij controle/inspectie meteen beschikbaar te zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46